Esnek Okuma

  1. Before
  2. After

Esnek Okuma

Bir yazı okurken her birini aynı hızda okuyamayız, bunun birçok sebebi vardır; okuduğunuz ortamdaki çevresel faktörlerden, o günkü ruh halinize kadar değişen bir skalada parametreler sizin okuma hızınızı belirler. İşte yapacağınız hızlı okuma egzersizleri size bunu öğretecektir. Yazıda bazı yerleri hızlı, bazı yerleri ise dikkatli şekilde okumamız gereklidir. Bir metni okurken hızımızı ayarlamaya esnek okuma deriz.

© 2018 Etika, bu bilgiler Etika Eğitim Kurumlarının kendi kitaplarından alıntılanmıştır. Çoğaltılması dağıtılması ve alıntılanması yasaktır.