DGS

DGS – Dikey Geçiş Sınavı

DGS, yani Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık ön lisans programlarında okuyan öğrencilerin, bölümleriyle alakalı 4 yıllık lisans bölümlerine geçebilmek için girmek zorunda olduğu bir sınavdır. Bu sınav giren öğrencilerin hayatlarındaki çizgiyi belirleyen önemli sınavlardan biridir.

DGS sınavı 2 bölümden oluşmaktadır; Türkçe ve Matematik. Her bir bölümde 60 soru olmak üzere sınav, 120 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Bu da her soru için 1.2 dakika süreniz olduğu anlamına gelir. Uzman eğitimciler tarafından da kabul edilmiştir ki bu süre içerisinde bir öğrencinin soruları okuyup, anlamlandırıp doğru şıkkı bulması için hızlı okuma becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu beceri her ne kadar kişi kendi de geliştireb