etkin okuma

  • Etkin Okuma

    Etkin Okuma Etkin okuma, çabukluk, kavrama ve öğrenmedir. Bu üç unsur arasında iyi bir bağ kurabilmek, anlayarak ve etkin okumanın temel taşını oluşturmaktadır. Etkin okumanın amacı anlama ve öğrenmedir. Etkin okuma mümkün olan en kısa zamanda, maksimum kalıcı bilgiyi edinme üzerine yoğunlaşır. Bu bilgileri benimsemek ve hafızamızda saklayıp gerektiğinde hatırlamamızı sağlamayı amaçlar. © 2018 Bilişsel […]