anlayarak okuma teknikleri

  • Disleksi Hızlı Okuma

    Disleksi ve Hızlı Okuma Disleksi, doğuştan kelime körlüğüdür. Avrupa Disleksi Derneği ise, okuma ve yazmada beyinsel bir farklılık olarak nitelemişlerdir. Bir diğer açıklaması ise özel anlama zorluğu diyebiliriz. Zekası normal ve normalin üzerinde olan kişilerin eğitim durumu, kişisel durumu (yaş, zeka düzeyi) gibi parametreleri göz önüne alındığında okuma, yazılı anlatım seviyelerinin beklenenden aşağıda olması sebebiyle […]